Lokala regler

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Out of bounds (Regel 18.2)

a. En boll som passerar vägen öster om hål 1 respektive väster om hål 9 eller som passerar järnvägen norr om hål 3 respektive söder om hål 7, och befinner sig i vila bortom vägen respektive järnvägen är out of bounds även om den ligger på annan del av banan.
Out of bounds markeras med vita pinnar.
“Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska gränsstängslet på hål 11, 7 och 2 får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkt använda punkten som är två klubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet. Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.”

Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
6. Vägar och broar över pliktområden ska betraktas som spelfältet där får man ta lättnad för oflyttbara tillverkat föremål. Enligt regel 16.1

Green (Regel 13)

1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

  • spelaren,
  • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
  • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

Oflyttbara tillverkande föremål (Regel 16.2)

a. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som flyttbart tillverkat föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.
b. Om ett ungt träd eller buske, identifierat med färgmarkering samt vildsvinsstängsel påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 16.1b (oflyttbart tillverkat föremål).
Om bollen ligger i ett pliktområde, måste spelaren, lyfta och droppa bollen i enlighet med Regel 16 med undantag för att närmaste punkt för lättnad måste vara i pliktområdet och bollen måste droppas i pliktområdet. Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.

Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) störande inverkan av någonting annat än ett sådant träd gör slaget uppenbart ogörligt eller (b) störande inverkan av ett sådant träd bara skulle uppstå genom användande av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

Pliktområden (Regel 17)

1. Det röda pliktområdet på höger sida på hål 16 som bara är definierat på en sida är oändliga.
2. Det röda pliktområde på vänster sida vid vägen hål 11 fram till korsningen som bara är definierat på ena sidan är oändligt.
c. 3. Det röda pliktområde till höger hål 13 som bara definierat på ena sidan är oändligt. i detta pliktområde får ni ta lättnad från Vildsvinsstängslet enligt Regel 16.1 och då som referenspunkt använda punkten som är två klubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

Godkända av styrelsen