Lokala regler och KM Statuter

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Lokala Regler
Torshälla GK

 

Out of bounds (Regel 18.2)

  1. En boll som passerar vägen öster om hål 1 respektive väster om hål 9 eller som passerar järnvägen norr om hål 3 respektive söder om hål 7, och befinner sig i vila bortom vägen respektive järnvägen är out of bounds även om den ligger på annan del av banan. Out of bounds markeras med vita pinnar.

  Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

  1. a) Mark under arbete
  2. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
  3. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
  4. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  5. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
  6. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

 Oflyttbara tillverkande föremål (Regel 16.2)

Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som flyttbart tillverkat föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.

Om ett ungt träd eller buske, identifierat med färgmarkering påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 16.1b (oflyttbart tillverkat föremål).

Om bollen ligger i ett pliktområde, måste spelaren, lyfta och dropp bollen i enlighet med Regel 16 med undantag för att närmaste punkt för lättnad måste vara i pliktområdet och bollen måste droppas i pliktområdet.

 

Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.

Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) störande inverkan av någonting annat än ett sådant träd gör slaget uppenbart ogörligt eller (b) störande inverkan av ett sådant träd bara skulle uppstå genom användande av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

 

 

Pliktområden (Regel 17)

  1. Det röda pliktområdet på höger sida på hål 16 som bara är definierat på en sida är oändliga.
  2. Det röda pliktområde på vänster sida vid vägen hål 11 fram till korsningen som bara är definierat på ena sidan är oändligt.
  3. Det röda pliktområde till höger hål 13 som bara definierat på ena sidan är oändligt.

  

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

 

Godkända av styrelsen 2019-03-11

 

Km Statuter

Allmänna bestämmelser för klubbmästerskap 

Allmänt

Tävlingen är öppen för handicapsatta medlemmar i Torshälla Golfklubb.

Dispens för icke handicapsatt medlem att deltaga kan ges av tävlingsledningen.

Vid överanmälan sker bortlottning genom handicap.

Spelform

Slagtävling utan handicap.

Anmälningsavgift: Ingen.

Priser

Vpr + replik delas ut i samband med tävlingen slut.

Repliken graveras : KM (klass) + årtal.

Antal startande.

Högsta antal startande bestämmes av tävlingsledningen. Normalt skall eftersträvas att alla intresserade ges möjlighet att delta.

Minsta antal startande för att tävlingen för en åldersklass skall gälla som klubbmästerskap är tre spelare.

Klassindelning

HERRAR 

* alla herrar tee 2 dag ett

* 36 hål under dag 1, Cut dag 2 där de 21 bästa spelar 18 hål från tee 1

DAMER

* alla damer tee 4 dag ett

* 18 hål dag ett 18 dag 2 från tee 3.

JUNIORER, flickor och pojkar.

* spelare som under året fyller högst 21 år

* 27 hål under en dag från tee 2 respektive tee 4

* caddie inte tillåten

 

HERRAR H 30

* spelare som under året fyller minst 30 men högst 39 år

* 36 hål under en dag från tee 2

Herrar H40

* spelare som under året fyller minst 40 men högst 49 år

* 36 hål under en dag från tee 2

Herrar H50

* spelare som under året fyller minst 50 men högst 59 år

* 36 hål under en dag från tee 2

Herrar H60

* spelare som under året fyller minst 60 men högst 69 år

* 27 hål under en dag från tee 2

 Herrar H70

* spelare som under året fyller minst 70 år men högst 79 år

* 18 hål under en dag från tee 4

Herrar H80


* spelare som under året fyller minst 80 år

* 18 hål under en dag från tee 4

Damer D40

* spelare som under året fyller minst 40 men högst 49 år

* 18  hål under en dag från tee 4

Damer D50

* spelare som under året fyller minst 50 men högst 59 år

* 18 hål under en dag från tee 4

Damer D60

* spelare som under året fyller minst 60 år

* 18 hål under en dag från tee 4

(Godkänd av styrelsen vid sammanträde 2016-03-07)