Matchspel damer och herrar 60+

Matchspel seniorer 2023

Vi kommer att återstarta vår populära matchspel som har varit vilande några år.

Gör anmälan på listan utanför shopen eller skicka SMS till
Göran Halt          0702340864

e-post till goranhalt@gmail.com   

Namn, Golf-id, handicap, e-mail vill vi ha.

Anmälan senast 31/5 2023

Tidigare vinnare 

Damer:
2017 Viveka Karlsson
2018 Margareta Fredriksson
2019 Mona-Lisa Halt

Herrar:
2017 Leif Örnrå
2018 Harry Hermansson
2019 Markku Reiman

Ansvariga: Göran Halt            070-2340864
                Hannu Hirvikoski   072-2435585 
                Ingvar Ånstad        070-3718467


Regler matchspel 2023