Integritetspolicy

GDPR på Torshälla GK

Det är viktigt för oss på Torshälla GK att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en särskild person. Exempel på detta kan vara namn och kontaktuppgifter men också ditt golf-id och din spelhistorik. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler och interna rutiner.

 

Svenska Golfförbundet SGF gör:
Formar GIT-bestämmelserna och den personuppgiftspolicy som varje golfklubb och företag behöver ha på plats. Genom GIT-bestämmelserna regleras också att klubben och är den personuppgiftsansvariga för huvuddelen av databehandlingarna i GIT. SGF är i de fallen personuppgiftsbiträde till Torshälla GK.


Eftersom ansvarsfrågorna regleras i GIT-bestämmelserna som är juridiskt bindande behöver Torshälla GK inte teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan förbundet och klubben. På motsvarande sätt behöver inte vi inte heller teckna någon form av GDPR-avtal med golfspelarna eller fråga om samtycke. När golfspelaren blir medlem och får ett Golf-ID blir han/hon automatiskt bunden av stadgar, bestämmelser och beslut som fattas av golforganisationerna.


Genom att använda våra tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner att Torshälla Golfklubb använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Har du frågor om GDPR kan du alltid kontakta oss på kansli@torshallagk.com.
 
1.    Golf-ID
När golfspelaren blir medlem och får ett Golf-ID blir han/hon automatiskt bunden av stadgar, GIT bestämmelserna och beslut som fattas av golforganisationen. GIT bestämmelserna styr all behandling av personuppgifter i GIT. Genom GIT-bestämmelserna regleras också att golfklubben/golfbolagen är personuppgiftsansvariga för huvuddelen av databehandlingarna i GIT. SGF är i de fallen personuppgiftsbiträde till golfklubbarna/golfbolagen. I en del andra fall som exempelvis förbundstävlingar och tidningen Svensk Golf är SGF personuppgiftsansvarig. SGF, GDF, golfklubbarna, golfbolagen, golfspelarna och ett antal andra organisationer och bolag (tex klubbarnas egna driftsbolag) är juridiskt bundna av GIT-bestämmelserna. Eftersom ansvarsfrågorna regleras där behöver vi inte teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan förbund och klubb. På motsvarande sätt behöver inte golfklubb/golfbolag teckna någon form av GDPR-avtal med golfspelarna eller fråga om samtycke.

2.    Uppförandekod
RF:s Uppförandekod som styr Idrottsrörelsen 

3.    E-post
E-post hantering faller utanför GIT-bestämmelsen och RF:s Uppförandekod. (Torshälla GK kommer att spara e-post högst 24 månader om det behövs).

4.    Medlemslista
Torshälla Golfklubb lämnar inte ut medlemmars personuppgifter med undantag för medlemslistor till tränare och ledare om det behövs i specifika fall.

5.    Matrikel på webben
Torshälla Golfklubb har valt att publicera medlemsförteckning på webben under medlemsinloggningen.

6.    Kommunikationskanaler
Torshälla Golfklubb använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka ut information. Man har alltid rätt att kontakta oss och radera sina personuppgifter från våra listor. Skicka då ett mail till kansli@torshallagk.com.

7.    Protokoll
Torshälla Golfklubb har valt att publicera protokoll från styrelsemöte och årsmöte på hemsidan bakom medlemsinloggningen. Endast protokoll från detta och föregående år finns att tillgå.

8.    Bild
Publicering av namn och bild på hemsida eller sociala medier kan vara integritetskänsligt för många människor, särskilt för barn. Innan vi publicerar bilder på barn ska vi säkerställa att det inte finns något hinder för publicering, dvs. fråga innan vi tar någon bild. När det gäller vuxna finns det inget generellt tillstånd eller förbud i GDPR att publicera vimmelbilder, spelbilder från banan eller på pristagare. Tvärtom skriver SGF ”är det viktigt med bilder och texter om medlemmarna för att skapa en inkluderande anda och klubbkänsla”. Det behövs ingen samtyckesblankett men vi kommer även här att vara ytterst restriktiva. Vi kommer att ta bort namn och bild på personer som kontaktar klubben och inte vill vara med.

9.    Publicering av start- och resultatlistor
Torshälla Golfklubb kommer endast publicera start- och resultatlistor under GIT-tävling, dvs manuella startlistor och resultatlistor kommer inte att finns på webben. Undantaget är tävlingar över säsong som anslås på hemsidan och anslagstavlan i klubbhuset. Personer med sekretess syns inte där.

10.  Greenfeeboken
Den klassiska greenfeeboken som har funnits framme i vestibulen efter stängningsdags uppfyller inte lagens bestämmelser och har fasats ut den här säsongen (2019) och har ersatts med ett lösbladssystem.
 
Här hittar ni all information om GPDR och golfen >>