Historik

Här följer en sammanställning hur vår klubb kom till.

I slutet av 50-talet fanns i Södermanland endast 9-hålsbanor i Eskilstuna, Södertälje och Nyköping.
I Västmanland fanns 9 hål i Västerås. Intresset för golf ökade emellertid stadigt och i slutet av 50-talet initierade Edstrand, dåvarande ägaren till Nyby Bruk i Torshälla, bildandet av en golfsektion på bruket.

Utdrag ur årsberättelse för Golfsektionen inom Nyby Tjänstemannaklubb år 1958.

"Intresset för golfspelet har under år 1958 visat en glädjande stegring. Sålunda har golfsektionen ökat sitt medlemsantal från 5 till 18. Sektionens 5 klubbset har utnyttjats till bristningsgränsen. Tillstånd har därför erhållits att inköpa ytterligare 2 klubbset. Golfsektionens medlemmar har under året bedrivit sitt spel på Eskilstuna Golfklubbs bana."

Nyby Bruks dåvarande ledning Knut och Gunnar Edstrand, som tillsammans med en tredje bror, alla var intresserade och duktiga golfspelare, ville slå ett slag för golfen genom att bygga en egen golfbana för brukets anställda på brukets marker. Banan skulle ritas av Douglas Brasier från Göteborg och Weibulls skulle bistå vad gällde det bantekniska. Uppdraget att genomföra projektet gavs till sedermera klubbens förste ordförande, Louis Améen.

Arbetet med att bygga banan fortskred planenligt och vid Nyby Bruks Golfklubbs konstituerande sammanträde torsdagen den 13 oktober 1960, kunde informeras att arbetet kommit så långt att en övningsgreen samt greener och fairways till 7 hål var sådda och beräknades spelklara till efter sommaren 1961.

Ytterligare två hål var under bearbetning och skulle sås till kommande vår. Mötet beslutade att bilda Nyby Bruks Golfklubb. Banan skulle ägas och skötas av Bruket.

Nyby Bruks Golfklubb invaldes som (provisorisk) medlem i Svenska Golfförbundet den 4 november 1960 samt upptogs som medlem i Sveriges Riksidrottsförbund den 15 december 1960.
Vid årsskiftet 1960/61 hade klubben 70 medlemmar. Årsavgiften för 1961 fastställdes för seniorer till 15 kr.
För utbildning mm anställdes from 1 april 196I Mr Richard Penfold som tränare i samarbete med Eskilstuna Golfklubb och Nyköpings Golfklubb. Samtliga nio hål öppnades för spel lördagen den 19 augusti 1961.

För säsongen 1962 anställdes som tränare Mr Ian Large från England. Denne hade de senaste tre åren varit assistent åt Henry Cotton. Tyvärr stannade Ian Large endast ett år pga. sjukdom, men rekommenderade som ersättare Mr Alastair Robinson från Montrose Royal Albert Golf Club i närheten av S:t Andrews. 1963 började han sin anställning på Nyby Bruks Golfklubb.
Alastair Robinson var därefter till sin bortgång Eskilstuna trogen.

F o m 1966 övertog golfklubben ansvaret för tränare samt drift och skötsel av anläggningen från Nyby Bruk AB. I överlåtelseavtalet stipulerades att åtminstone de första åren skulle bruket svara för uppkomna underskott. Antalet golfintresserade ökade stadigt och år 1987 hade klubben 500 medlemmar. Man anställde också sin förste intendent, Bengt Nyström, för att på heltid sköta administrationen i klubben.

I och med att kopplingarna till Nyby Bruk upphört och Nyby Bruk inte heller längre fanns kvar som företagsnamn, beslutades på ett årsmöte den 27 januari 1989, att klubben i fortsättningen skulle heta Torshälla Golfklubb.
År 1990 beslutades vid ett extra årsmöte och med endast några få rösters övervikt, att en utbyggnad skulle ske till 18 hål. Medlemsantalet var då 620 st.

Invigningen av de nya nio hålen skedde den 19 juni 1993. År 1996 var medlemsantalet över 1000 st.
Sammanställt av Jan Wamme

Flygbild över Nyby Bruks golfbana 1965